اصطلاحات باینری آپشن

اصطلاحات باینری آپشن

تیم IT پاورآپ ترید
0 11:47 1398/04/18

باینری آپشن یک پروژه خارجی است و قطعا از زبان انگلیسی استفاده میکند.

از این رو ما یکسری اصطلاحات کاملی جمع آوری کرده ایم که میتوانید با این اصطلاحات آشنا شوید.

توضیحاتفارسیلاتین
روند زمانی تشکيل می شود که تغييرات نرخ به صورت مداوم در يک مسير به وقوع می پيوندد. در صورتيکه آن مسير صعودی باشد اين روند را صعودی گويند. ودرصورتی که آن مسير نزولی باشد اين روند را نزولی گويند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پايين تر داريم.روندTrend
خط روند از اتصال حداقل دو دره کف يا دو قله سقف به يکديگر ساخته ميشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بيشتر باشد خط روند معتبر تر است) خط روندTrend line
به روندی نزولی گفته ميشود که در آن کف ها و سقف های پايين تر از قبل تشکيل ميشود. روند نزولیDown trend
به روندی صعودی گفته ميشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته ميشوند. روند صعودی Up trend
اين معامله گران از نمودارهای هفتگی برای دريافت دورنمای حرکت بازار و از نمودارهای روزانه برای قرار دادن نقاط ورود به معامله استفاده می کنند و معاملات آنهاچندين هفته و ماه ممکن است باز باشد. معامله گران بلند
مدتی
Long‑term
اين معامله گران از تايم فريمهای ساعتی استفاده می کنند و معاملات خود را برای چند ساعت يا يک هفته باز نگه می دارند. معامله گران
کوتاه مدتی
Short‑term
اين معامله گران برای تحليل بازار از تايم فريمهای يک تا پنج دقيقه استفاده می کنند ٬معاملات خود را در طول روز انجام داده و با بسته شدن بازار از آنها خارج می شوند . معامله گران
خيلی کوتاه مدت
Intraday
به معنای ورود و بازکردن معامله خريد است (شخص در اين معامله از افزايش قيمت ها نفع ميبرد) -Long
به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در اين معامله از کاهش قيمت ها نفع ميبرد) -Short
به معنای آفست شدن و تسويه حساب از معامله فروش قبلی است (يعنی شخصی از قبل پوزيشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز اين پوزيشن را دارد) خريدBuy
به معنای آفست شدن و تسويه حساب از معامله ی خريد قبلی است (يعنی شخصی از قبل پوزيشن Longباز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز اين پوزيشن را دارد) فروشSell
به آرايشی از قيمت گفته ميشود که شما بعد از رويت آن تصميم می گيرد وارد معامله ی خريد يا فروش شويد. مثلا شکست خط روند ٬شکست يک محدوده مقاومتی يا حمايتی ٬فتح يا شکست قله يا دره قبلی و .… ماشه (تريگر) Trigger
به محدوه ای از قيمت که به هر دليلی مانع ريزش و ادامه سقوط قيمت می شود و در اصل آنرا حمايت می کند ساپورت گفته ميشود. حمايتSupport
به محدوه ای از قيمت که به هر دليلی مانع افزايش و رشد قيمت می شود و در اصل سد حرکت قيمت ميشود گفته ميشود. مقاومتResistance
معامله کردن ٬تجارت کردن٬دادوستد کردن يک محصول تجاری (کالا٬سهام و ارز) معاملهTrade
تريدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خريد و فروش در بازارهای مالی می کند. معامله گر Trader
پولبک يا بوسه خداحافظی به برگشت قيمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته ميشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قيمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته ميشود) برگشت به عقب Pullback
اسکالپ به روشی از معاملات گفته ميشود که تريدر با تحليل در نمودارهای با تايم فريم خيلی کوچک (۱ دقيقه) در فرصت مناسب با حجم زياد وارد بازار شده و با سود کم بسرعت خارج ميشود. نوک زنی Scalp
در يک جمله می توان گفت کارگزار واسط بين سرمايه گذاران و بازراهای مالی (مثلا بورس) هستند و کار خريد و فروش سهام و اوراق بهادار به نمايندگی از طرف مشتريان توسط کارگزاران انجام می شود کارگزارBroker
اصطلاحا به بازاری گفته ميشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است) بازار خرسی
Bear Market
نزولی (خرسی) -Bearish
اصطلاخا به بازار صعودی گفته ميشود (گاور نر نماد بازار صعودی است) بازار گاوی
Bull Market
صعودی (گاوی) -Bullish
اصطلاح تحليل فنی که برای توصيف تغييرات قيمت بکار ميرود هنگامی که قيمت از حمايت يا مقاومتی فرار می کند. شکست به بيرون Break Out
در ادبيات اقتصادی به معنی سربسر شدن هزينه و درآمد هست . يعنی سود و زيان صفر. در اصطلاح بازار سرمايه وقتی نقطه استاپ به نقطه ورود منتقل ميشود. در نتيجه اگر پوزيشن استاپ هم بخورد شما بدون ضرر از پوزيشن خارج ميشويد (انتقال استاپ به نقطه ورود) سربسر شدن
break even
در اصطلاح بازار سرمايه همان مفهوم break
evenرا دارد.
بدون ريسک Risk free
محصور کردن نوسان قيمت در اين چهارچوب و کانال کانالChannel
نمودار که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قيمت بکار می رود نمودارChart
کارمزد و مبلغی که يک کارگزار به عنوان حق الزحمه می گيرد تا به نيابت از مشتری معامله ای را انجام دهد کميسيونCommission
به ميزان همگام بودن و هم حرکت بودن دو جفت ارز گفته ميشود که بصورت درصد بيان ميشود ‑%۱۰۰ تا %۱۰۰+ همبستگیCorrelation
واحد پول هر کشور ارز Currency
کاهش موجودی حساب در نتيجه يک يا چند معامله پی درپی ناموفق -Draw Down
دستور خريد يا فروش داده شده به کارگزار که يا بايد فوراً به طور کامل اجرا شود يا اگر چنين امکانی فراهم نيست به طور کامل لغو گردد. -Fill or Kill
اصطلاحا به زمانی اطلاق می شود که نوسان های بازار جهت خاصی نداشته و فراز و فرود واضحی در بازار مشاهده نمی شود. و نيز به وضعيت معامله گری گفته می شود که وضعيت معاملاتی نداشته باشد -Flat
همان معنای flat است. رنجrange
پرش های شديد و ناگهانی قيمت -Hike
داشتن يک يا چند موقعيت معاملاتی در بازار آتی يا اختياری برخلاف موقعيت معامله در بازار نقدی است و هدف اين نوع معاملات کاهش يا محدود کردن ريسک هايی است که ناشی از تغييرات قيمت به وجود می آيد هجHedging
ضريب اهرمی تخصيص يافته به معامله گران توسط کارگزار که به معامله گر اين قدرت را ميدهد که چندين برابر سرمايه خود معامله کند اهرمLeverage
-ضررLoss
-حد ضرر
stop loss
واحد معاملات – در بازار ارز هريک LOTبرابر ۱۰۰ هزار واحد می باشد ٬مقدار اين واحد برای سهام و نفت متفاوت است
لاتLot
سرمايه ای که بعنوان ضمانت (وجه الضمان) نزد کارگزار نگاه داشته می شود سرمايه احتياطی Margin
دستور مشتری برای خريد يا فروش دستورOrder
به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزايش بهای ارزيا سهام بيش از ميزان معمول است وامکان تغيير حالت وجود دارد (خريداران به نهايت قدرت رسيده اند) اشباع خريد
Overbought
به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز يا سهام با سرعتی بيش از ميزان معمول صورت گرفته وامکان تغيير حالت وجود دارد (فروشندگان به نهايت قدرت رسيده اند) اشباع فروش Oversold
در بازار های بين المللی امروزی که از اينترنت و وسائل مخابراتی مدرن بهره می جويد سکوی معامله يک مکان فيزيکی نِست که در آن خريداران و فروشندگان برای انجام معامله با يکديگر گرد هم آيند بلکه مکانی مجازی در شبکه اينترنت است که کليه اطلاعات و امکانات لازم برای خريد و فروش را در اختيار معامله گران قرار می دهد سکوی معاملات Platform
معامله ٬به مجموع معاملات خريد و فروش که هنوز بسته و آفست نشده اند گفته ميشود. موقعيتPosition
از اصطلاحات بورس است و به مدت زمان کار بازار گفته می شود يعنی از زمانی که بازار باز می شود تا زمانی که تعطيل می گردد جلسه
Session
آخرين قيمت معامله شده يک محصول تجاری در طول روز گذشته -Settlement
Price
تفاوت بين نرخ خريد ونرخ فروش يک ارز – تفاوت بين نرخ های پيشنهاد فروش وقيمت خريد -Spread
موج٬چرخش٬تاب بازی -Swing
به معامله گرانی گفته ميشود که معاملات آنها از يک روز تا چند روز باز می ماند يا به بيان ديگر به معامله گران کوتاه مدت اطلاق ميشود. -Swing
trader
هدف ٬هدف قيمتی (حد سود) هدفTarget
ابزاری تکنيکال می باشد که برای ادامه روند سود دهی در بازار از آن استفاده می شود. سطحی متغييرکه در روند صعودی بازار قيمت را بالاتر می برد و در روند نزولی آن را پايين تر می آورد.در پوزيشن خريد با صعود بازار دستور (stop loss) توسط نرم افزار بالاتر برده می شود و در پوزيشن فروش با نزول بازار اين دستور توسط نرم افزار پايين ترآورده می شود دنبال کردن حد
ضرر
Trailing
Stop
به مجموع چهار دستورات شرطی که در زير می بينيد گفته ميشود دستور شرطی pending
order
دستور شرطی -Limit
Orders
يعنی معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قيمت فعلی بازار می بيند و صبر می کند سطح مورد نظر او شکسته شود و بعد وارد معامله خريد ميشود (دستور خريدی بالقوه که با افزايش قيمت و رسيدن به قيمت مورد نظر اجرا می شود) بخر به
شرط(گذاشتن
سفارش خريد
بالاتر از قيمت
جاری)
buy stop
يعنی معامله گر آغاز روند صعودی را پايين تر از از قيمت فعلی بازار می بيند و اعتقاد داره بازار يه پايين ميزنه بعد ميره بالا (دستور خريدی بالقوه که با کاهش قيمت و رسيدن به قيمت مورد نظر اجرا می شود) بخر به شرط) گذاشتن سفارش خريد پايين تر از قيمت
جاری)
buy limit
يعنی معامله گر آغاز روند نزولی را پايين تر از از قيمت فعلی بازار می بيند و صبر می کند سطح مور نظر او به پايين بشکند و بعد وارد معامله فروش ميشود (دستور فروشی بالقوه که با کاهش قيمت و رسيدن به قيمت مورد نظر اجرا می شود) بفروش به شرط (گذاشتن سفارش فروش
پايين تر از قيمت جاری)
sell stop
يعنی معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتراز از قيمت فعلی بازار می بيند و اعتقاد دارد بازار يه بالا ميزنه بعد ميريزه (دستور فروشی بالقوه که با افزايش قيمت و رسيدن به قيمت مورد نظر اجرا می شود) بفروش به شرط (گذاشتن سفارش فروش بالاتر از قيمت جاری)sell limit
همپوشانی-Overlap
به حرکت قيمت در جهت خلاف روند فعلی به منظور استراحت و کسب قدرت برای ادامه حرکت خود.مثلا اگر روند صعودی هست يه کاهش قيمت به منظور نفس گيری و بعد مجدد ادامه روند صعودی. اصلاحیCorrection
به موجهای قوی نزولی يا صعودی اطلاق ميشود. انگيزشی‑جنبشی impulse
قرارداد,برای معامله در بورس بايد مقدار حداقل و استانداردی از تعداد واحدهای مورد معامله مورد مبادله قرار گيرد که به اين مقدار استاندارد يک لات گفته می شودمثلا يک لات دلار برابر ۱۰۰٫۰۰۰ دلار است لاتlot
عبارتی که در بازار ارز برای انجام کوچکترين حرکت در نرخ های معاملاتی بکار می رود. پيپpip

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
امتیاز : 0
برای مطالعه بیشتر
10 تا از بهترین nft ها برای سرمایه گذاری

10 تا از بهترین nft ها برای سرمایه گذاری

19/06/1401
بهترین کیف پول بیت کوین

بهترین کیف پول بیت کوین کدام است؟ معرفی بهترین کیف پول بیت کوین

15/06/1401
آشنایی با 10 بروکر فارکس معتبر و محبوب بازار فارکس

آشنایی با 10 بروکر فارکس معتبر و محبوب بازار فارکس

07/06/1401
معرفی 10 صرافی ایرانی ارز دیجیتال

معرفی 10 صرافی ایرانی ارز دیجیتال

05/06/1401
معرفی 10 صرافی خارجی معتبر و نام آشنا در بازار رمز ارز ها

معرفی 10 صرافی خارجی معتبر و نام آشنا در بازار رمز ارز ها

31/05/1401

Prop trading یا تجارت اختصاصی چیست؟

09/05/1401
نظرات
اطلاع بده
اطلاع بده
profile avatar
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
نمایش تمامی نظرات
0
فکر شما را دوست دارم ، لطفا نظر دهیدx