پاورآپ ترید

روز: 23 آذر 1399

BTCUSD

در تایم فرم 4 ساعته مشاهده میکنیم که قیمت داخل کانال صعودی در حال نوسان...
 
ادامه مطلب