ramin jamalzadeh

ramin jamalzadeh

این کاربر را به دوستان خود معرفی کنید:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

Subscribe this author

ramin jamalzadeh

تحلیل جفت ارز ETH/USDT

این ارز بیش یک ماه هست که در این کانال صعودی قرار داره و الان در سقف کانال هست. در صورتی یه شکست معتبر از سقف کانال صورت بگیره میشه

ramin jamalzadeh

تحلیل جفت ارز ALGO/USDT

برخورد سوم به خط روند نزولی در تایم هفتگی و همچنین قرار داشتن در کانال هفتگی که در صورت شکست خط روند و تثبیت آن میتوان انتظار داشت تا سقف

ramin jamalzadeh

تحلیل جفت ارز EUR/AUD

برخورد سوم به کف کانال صعودی و حمایت محدوده خاکستری رنگ در تایم ماهانه.میتوان درصورت مشاهده الگو بازگشتی در تایم روزانه وارد خرید آن شد با حد سود اول میدل

ramin jamalzadeh

تحلیل جفت ارز CAD/JPY

برخورد به سقف کانال نزولی در تایم هفتگی و همچنین مشاهده واگرایی در مکدی.در صورت مشاهده الگو بازگشتی در تایم h4 میتوان وارد پوزیشن سل شد البته بهتره که بعد

ramin jamalzadeh

تحلیل جفت ارز NZD/USD

تشکیل الگوی سروشانه نزولی در تایم h4 که در حال حاضر خط گردن هم شکسته شده و میتوان یک اردر سل لیمیت در محدوده 0.71665 و 0.71435 قرار داد با

ramin jamalzadeh

تحلیل جفت ارزGBP/USD

برخورد چهارم به سقف کانال نزولی در تایم h4 و همچنین درگیر با مقاومت محدوده خاکستری رنگ که در صورت شکست میتوان وارد خرید شد با حد سود محدوده سبز

ramin jamalzadeh

تحلیل جفت ارز LINK/USDT

قیمت در کف کانال روزانه که در صورت مشاهده الگوی بازگشتی در تایم 1h میتوان وارد خرید شد با تارگت اول میدل کانال و تارگت دوم سقف کانال.

ramin jamalzadeh

تحلیل جفت ارز XAU/USD

تشکیل الگو سر وشانه صعودی در تایم روزانه بر روی حمایت محدوده مشکی رنگ.خط گردن هم شکسته شده که با خط آبی مشخص است در صورت پولبک به خط گردن

ramin jamalzadeh

تحلیل جفت ارز BTC/USDT

درصورت رسیدن قیمت در تایم فریم 15min به محدوده آبی رنگ با مشاهده الگوهای بازگشتی میتوان یک خرید اهرمی با حد سود محدوده مشکی رنگ انجام داد

ramin jamalzadeh

تحلیل جفت ارز CAD/JPY

این جفت ارز در تایم فریم هفتگی در یک باکس رینج قرار گرفته ولی کلیت روند نزولیست و در حال حاظر در سقف باکس قرار گرفته و همچنین در تایم