سیگنال رایگان

تیم پاورآپ ترید با توجه به تجربه چندین و چندساله خود اقدام به انتشار سیگنال های روزانه و یا هفتگی (با توجه به بازار) به صورت رایگان در کانال عمومی و سیگنال های بیشتر در کانال VIP خود کرده است. کانال های سیگنال تیم پاورآپ ترید یک کانال سیگنال معمولی نیست که فقط نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را منتشر کند، بلکه تمامی سیگنال ها به شکل تحلیل با ستاپ معاملاتی و استراتژی تیم پاورآپ ترید منتشر می شود که هم باعث می شود شما نقطه ورود دقیق تری داشته باشید و شرایط مختلف پیش رو در بازار را متوجه شوید. مهمترین موضوعی که به آن توجه شده است با آموزشی که در تحلیل ها وجود دارد به شما کمک می کند تا بتوانید مستقلا در بازار فارکس به تحلیل بپردازید.

سیگنال دهی رایگان

کانال سیگنال دهی رایگان

اشتراک رایگان کانال تگرام سیگنال دهی

• دریافت سیگنال فارکس

بدون پشتیبانی

کانال سیگنال دهی vip

سیگنال دهی VIP

اشتراک VIP سیگنال دهی ماهیانه 500,000 تومان

• سیگنال دهی فارکس روزانه و هفتگی (با توجه به بازار)

• گزارش روزانه یا ماهیانه

• ارسال تحلیل‌ها به شکل ویدیو با ستاپ معاملاتی تیم پاورآپ ترید

• WINNING RATE UP TOO 80%

• PROFIT UP TOO 30%

[wof_wheel id="6667"]
s