0
0

برچسب: ٍEURJPY

EUR/JPY

با توجه به در خواست شما این تحلیل را قرار دادیم احتمال برخورد به کف...
 
ادامه مطلب