برچسب: BTC/USD

BTCUSD

در تایم فرم 4 ساعته مشاهده میکنیم که قیمت داخل کانال صعودی در حال نوسان...
 
ادامه مطلب