برچسب: EUR/CHF

EUR/CHF-H4

با توجه به ریجکت قیمت از ناحیه مقاومتی 0870 و واگرایی شکل گرفته احتمال ریزش...
 
ادامه مطلب

EUR/CHF

با توجه به ساید شدن بازار و برخورد به کف می توان با مشاهده الگوی...
 
ادامه مطلب