برچسب: EURGBP

EURGBP

قیمت برای بار سوم به حمایت روزانه برخورد کرده (دو خط قرمز برای محدوده حمایت...
 
ادامه مطلب

EURGBP

دو نوع حرکت محتمل: 1) شکست پایین قیمت 0.88687 و ادامه روند پر قدرت نزولی...
 
ادامه مطلب