0
0

برچسب: XAUUSD DAILY

xauusd

در صورت شکست و بسته شدن کندل زیر ۱۸۴۸ امکان ریزش تا ۱۸۲۱ و ۱۸۰۰...
 
ادامه مطلب